2020-02-04
Jubileumsårets första klubbkväll

2020-01-12
Bildgalleri

2020-01-01
Skärsätra båtklubb firar 90-årsjubileum

2019-12-17
SBK på Facebook

Information till nya medlemmar finns under medlemsinformation

Ordningsregler 2018 rev 2 finns under medlemsinformation

Stadgar finns under medlemsinformation

Miljöplan rev 2019 B

Film: Sjösättning Astrella 2014